base-4.5.0.0: Basic libraries

Portabilityportable
Stabilitystable
Maintainerlibraries@haskell.org
Safe HaskellTrustworthy

Data.Eq

Description

Equality

Synopsis

Documentation

class Eq a whereSource

The Eq class defines equality (==) and inequality (/=). All the basic datatypes exported by the Prelude are instances of Eq, and Eq may be derived for any datatype whose constituents are also instances of Eq.

Minimal complete definition: either == or /=.

Methods

(==) :: a -> a -> BoolSource

(/=) :: a -> a -> BoolSource

Instances

Eq Bool 
Eq Char 
Eq Double 
Eq Float 
Eq Int 
Eq Int8 
Eq Int16 
Eq Int32 
Eq Int64 
Eq Integer 
Eq Ordering 
Eq Word 
Eq Word8 
Eq Word16 
Eq Word32 
Eq Word64 
Eq () 
Eq Arity 
Eq Fixity 
Eq Associativity 
Eq TyCon 
Eq TypeRep 
Eq ArithException 
Eq IOException 
Eq MaskingState 
Eq Lexeme 
Eq Fingerprint 
Eq IOMode 
Eq SeekMode 
Eq IODeviceType 
Eq CUIntMax 
Eq CIntMax 
Eq CUIntPtr 
Eq CIntPtr 
Eq CSUSeconds 
Eq CUSeconds 
Eq CTime 
Eq CClock 
Eq CSigAtomic 
Eq CWchar 
Eq CSize 
Eq CPtrdiff 
Eq CDouble 
Eq CFloat 
Eq CULLong 
Eq CLLong 
Eq CULong 
Eq CLong 
Eq CUInt 
Eq CInt 
Eq CUShort 
Eq CShort 
Eq CUChar 
Eq CSChar 
Eq CChar 
Eq GeneralCategory 
Eq TypeRepKey 
Eq Finalizers 
Eq IntPtr 
Eq WordPtr 
Eq Any 
Eq All 
Eq Inserts 
Eq HashData 
Eq BufferState 
Eq CodingProgress 
Eq NewlineMode 
Eq Newline 
Eq BufferMode 
Eq Handle 
Eq IOErrorType 
Eq ExitCode 
Eq ArrayException 
Eq AsyncException 
Eq Errno 
Eq ThreadStatus 
Eq BlockReason 
Eq ThreadId 
Eq Fd 
Eq CRLim 
Eq CTcflag 
Eq CSpeed 
Eq CCc 
Eq CUid 
Eq CNlink 
Eq CGid 
Eq CSsize 
Eq CPid 
Eq COff 
Eq CMode 
Eq CIno 
Eq CDev 
Eq ControlMessage 
Eq Event 
Eq EventType 
Eq EPollFd 
Eq Unique 
Eq State 
Eq TimeoutKey 
Eq FdKey 
Eq HandlePosn 
Eq Exception 
Eq Event 
Eq Fixity 
Eq ConstrRep 
Eq DataRep 
Eq Constr

Equality of constructors

Eq SpecConstrAnnotation 
Eq Unique 
Eq QSem 
Eq QSemN 
Eq Timeout 
Eq Version 
Eq a => Eq [a] 
Eq a => Eq (Ratio a) 
Eq (StablePtr a) 
Eq (Ptr a) 
Eq (FunPtr a) 
Eq a => Eq (Maybe a) 
Eq (MVar a) 
Eq (IORef a) 
Eq (ForeignPtr a) 
Eq a => Eq (Last a) 
Eq a => Eq (First a) 
Eq a => Eq (Product a) 
Eq a => Eq (Sum a) 
Eq a => Eq (Dual a) 
Eq (TVar a) 
Eq a => Eq (IntMap a) 
Eq a => Eq (LTree a) 
Eq a => Eq (PSQ a) 
Eq a => Eq (Elem a) 
Eq a => Eq (Down a) 
Eq (Chan a) 
Eq (SampleVar a) 
Eq a => Eq (Complex a) 
Eq (Fixed a) 
Eq (StableName a) 
(Eq a, Eq b) => Eq (Either a b) 
(Eq a, Eq b) => Eq (a, b) 
(Ix i, Eq e) => Eq (Array i e) 
Eq (IOArray i e) 
Eq (STRef s a) 
(Eq a, Eq b, Eq c) => Eq (a, b, c) 
Eq (STArray s i e) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d) => Eq (a, b, c, d) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e) => Eq (a, b, c, d, e) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f) => Eq (a, b, c, d, e, f) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g) => Eq (a, b, c, d, e, f, g) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m, Eq n) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n) 
(Eq a, Eq b, Eq c, Eq d, Eq e, Eq f, Eq g, Eq h, Eq i, Eq j, Eq k, Eq l, Eq m, Eq n, Eq o) => Eq (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o)